امروز : 

5 تیر 1401 4:55 ب.ظ
| |

کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها

اهداف برگزاری

1- آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی پژوهشگران و جدیدترین روش و شیوه پژوهشی انجام یافته در علوم انسانی، کارآفرینی و کسب و کارها.

2- فراهم نمودن بستری مناسب جهت انتقال و ترویج دانش وتجربيات كشورهای مختلف.

3- جلب توجه صاحب نظران و سیاستگزاران بخش های مرتبط به اهمیت رشته های علوم انسانی، کارآفرینی و کسب و کارها در جامعه.

4- تشویق و ترغیب محققان و کارشناسان و ایجاد فضایی مناسب جهت ارائه نتایج پژوهش ها.

5- ایجاد بستری مناسب جهت آشنایی، هم‌ اندیشی و تبادل اطلاعات بین دانشجویان، متخصصان و اساتید کشور با آخرین نوآوری‌ها و دستاوردها.

6- مهیا نمودن زمینه ای مناسب جهت بروز، رشد پی دی پی و استفاده بهینه و حداکثری از پتانسیل های موجود در میان اساتید، دانشجویان و فرهیختگان دانشگاهی و صنعتی.

7- توجه و دقت مردم و مسئولین عزیز به ضرورت انجام کارهای پژوهشی.