امروز : 

5 تیر 1401 5:31 ب.ظ
| |

کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها

ریاست کنفرانس: سید محمدرضا حسینی علی آباد – مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

نائب ریاست کنفرانس و دبیر کمیته علمی و داوری: سمیه صائب نیا – مدرس دانشگاه های اردبیل

دبیر اجرایی: سید فخرالدین طاهرزاده موسویان – رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

ریاست شورای سیاستگذاری: اسماعیل صبوری – رئیس دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل