امروز : 

5 بهمن 1400 2:16 ق.ظ
| |

کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها

رئیس کنفرانس: سید محمدرضا حسینی علی آباد – مدیرعامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

نائب رئیس کنفرانس: جعفر بابایی

دبیر علمی: سید فخرالدین طاهرزاده موسویان – رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

دبیر اجرایی: سمیه صائب نیا – مدرس دانشگاه های اردبیل

رئیس شورای سیاستگذاری: اسماعیل صبوری – رئیس دانشگاه علمی کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل